Nu kan du testa Kundo Mail

Efter månader av planering och utveckling är vi glada att nu lansera en betaversion av Kundo Mail! Detta är vår nya produkt som ger bättre mailhantering för ditt team. Nu öppnar vi upp vår period med betatestning där ni har möjlighet att prova på Kundo Mail gratis i 2 månader fram till 1 november.

Varför Kundo Mail?

Har ni gemensamma inboxar, gruppadresser eller funktionsbrevlådor? Kundo Mail är ett smidigare och smartare alternativ till vanliga e-postprogram som t.ex. Outlook. Det fungerar även som ett modernare och enklare alternativ till ett tungrott ärendehanteringssystem. Det här är vad Kundo Mail ger er:

  1. Överblick Tydlig status vilka mail som är besvarade och ej. Hela teamet kan se hela konversationen.
  2. Samarbete Ni får funktioner för tilldelning, uppföljning, påminnelser, kategorisering m.m.
  3. Statistik Siffror och grafer för antal inkomna mail, antal svar, svarstider och typ av mail.
  4. Enkelhet Webbaserat och responsivt. Ni kan samla flera inboxar och även forum på ett enda ställe.

Klicka på bilderna nedan för att se skärmdumpar från Kundo Mail:

kundo-mail-dashboard kundo-mail-dialog

Vad innebär betatestet?

Som betatestare får ni under två månader prova produkten kostnadsfritt. Tanken är att ni då får se vad produkten har att erbjuda och att vi får chansen att samla in värdefull feedback innan Kundo Mail släpps för alla. Vi håller en nära kontakt under testperioden då ni får support och vi får åsikter från er.

Under betaperioden är det vissa funktioner som inte finns på plats än och andra saker behöver finslipas. Så vi kommer att fortsätta utveckla produkten under denna tid. Om ni är intresserade av Kundo Mail så ger vi er självklart en demo innan ni kör igång då vi går igenom de olika funktionerna. Som betatestare förbinder ni er inte till någonting. Ni väljer själva hur ni vill testa och om ni vill fortsätta använda Kundo Mail efter betaperioden är slut.

Vill du prova på Kundo Mail? Kontakta oss nu!

Är du rätt positionerad för att möta kundernas krav på delaktighet?

Kunder vill i engagera sig i produkter och varumärken. Kanske har det alltid varit så, men i takt med sociala mediers inträde så har den sociala acceptansen och verktygen för att åstadkomma det ökat. Trenden innebär både möjligheter och hot för företagen.

“It’s pretty clear that the modern consumer wants to be deeply involved in the products and companies that they are loyal to.”
Robbie Hearn, giffgaff

Allt fler kunder engagerar sig i företags produkter och tjänster. Engagemanget kan bestå av förslag och felrapporter. Ibland sker det också mer handgripligen när kunder bygger nya tjänster ovan på era. Kunderna blir också otåligare, de är inte beredda att vänta lika länge på att föreslagna förbättringar faktiskt materialiseras.

Kundernas ökade krav på delaktighet och engagemang är en trend som alla företag behöver förhålla sig till då den innebär båda konkreta hot och möjligheter.

 

 

Positiva effekter av att arbeta närmare sina kunder

“The community has helped us identify and resolve new product issues within 24 hours of launch that would normally have taken days”
Claudius Henrichs, Skype

Genom att visa att ni lyssnar till och agerar på kundernas idéer bygger ni lojalitet och en starkare känsla av tillhörighet för ert varumärke. Det minskar i sin tur kundens vilja att byta leverantör.

Transparens och ett ökat engagemang från medarbetare på alla nivåer skapar respekt och ökad förståelse hos kunderna för ert agerande i olika situationer.

Ett publikt forum ger en bättre helhetbild av kundupplevelsen. Buggar och andra problem som annars kan ta lång tid att identifiera blir snabbt tydliga när kunder tillsammans kan föra en dialog kring ett problem.

Kundernas förslag leder till bättre prioriteringar och genom det mer effektiv produktutveckling.

Att förhålla sig passiv till kundernas önskemål och vilja att delta utgör på lång sikt också ett hot. Kunderna riskerar att tröttna på en leverantör som inte känns lyhörd och vänder sig till ett annat företag istället. Och inte minst går viktig feedback förlorad som både förlänger tiden det tar innan fel åtgärdas och minskar konkurrenskraften i er produktutveckling.

Transparens är ett centralt begrepp

“By embracing our customers’ opinions in an open, public idea exchange, we have made co-innovation an important step in our product development cycle.”
Archana Shrotriya, National Instruments

”Transparens” kan i det här sammanhanget uppfattas som ett något flummigt begrepp, men det blir helt centralt när ni vill öka kundernas delaktighet. Att som kund skicka iväg ett mail till supporten och mötas av ett ”vi har vidarebefordrat ditt förslag till berörd avdelning”-svar är minst sagt nedslående. Här fyller ett eget forum (”community” på engelska) en viktig uppgift.

I ett forum får kundens förslag en ”egen plats” där diskussionen kan fortgå och utvecklas. Andra kunder kan hitta informationen och bli delaktiga eller få hjälp till självhjälp. Anställda på olika nivåer i företaget kan engagera sig i rätt frågor och vid rätt tillfälle.

En Facebooksida eller ett Twitterkonto är ett bra första steg som gör det lättare för kunderna att engagera sig. Ingen av kanalerna är dock utformade så att viktig information lever kvar och förblir synlig under lång tid, och de saknar en effektiv struktur för att involvera medarbetare på olika nivåer.

Ökad delaktighet, steg för steg

Här kommer några av våra tips för att öka kundernas delaktighet.

Gör det enkelt att kontakta er: I vissa sammanhang kan det fylla ett syfte att kunden behöver genomgå flera steg innan de kommer i kontakt med er. Men när det kommer till ökad delaktighet blir sådana processer kontraproduktiga: Ingen vill klicka sig igenom fem olika steg för att lämna ett förslag. Om ni har kontaktvägar som exempelvis kräver att kunden fyller i mycket information om sig själv så bör ni separera de kontakterna från möjligheten att engagera sig i era produkter och tjänster.

Gör det tydligt att förslag är viktiga och välkomna: Uppmuntra kunderna att lämna förslag och hjälpa till! Gör det på er kontaktsida och i annan kommunikation. Var tydliga med att ni vill lyssna. Om ni använder ett forum för att ta till vara engagemanget blir det också indirekt tydligare genom att man enkelt kan ta del av andras förslag och problem.

Förstå värdet i kunddialogen: All kommunikation är inte lika mycket värd. Om ett inskickat förslag behandlas av kundservice som bara ”ännu ett ärende att stänga” så kommer ni inte få ut det värde ni hoppas. Det betyder inte nödvändigtvis att kundservice och engagerade förslag behöver lämnas i olika kanaler, men däremot att medarbetarna behöver kunna se skillnaden och förstå värdet.

Engagera olika roller i arbetet: Den klassiska organisationen är organiserad med kundservice som en slags brandvägg mellan kunden och företaget. När kundernas frågor och förslag blir mer kvalificerade fungerar den modellen otillfredsställande. Kunden blir frustrerad över standardsvar och rätt medarbetare får inte viktig återkoppling i rätt tid. TV4:s forum på Kundo är ett bra exempel på hur ett företag engagerar medarbetare utanför kundservice i dialogen. Tack vare verktygets funktion för tilldelning är det enkelt att fördela arbete från kundservice in i organisationen.

Vill du veta mer?

Läs gärna om hur några av våra kunder arbetar med att engagera och bemöta sina kunder:

Du kan också delta i ett av våra webbinarier. Lycka till!

Vi välkomnar vår Advisory Board

På fyra år har Kundo utvecklats till ett företag med sex anställda och några av Sveriges starkaste varumärken som kunder. Precis som de flesta företag ställs vi inför utmaningar kring hur vi ska arbeta med, och prioritera mellan, olika frågor. Som ett ungt företag i en relativt ny bransch tror också vi att vi har extra mycket av lära av de som varit med lite längre.

Därför är vi idag mycket stolta att få introducera vår Advisory Board. Gruppen består av fyra mycket erfarna personer som vi kommer att träffa regelbundet under det kommande året för att arbeta med frågor som försäljning, finansiering och produktutveckling. Vi vet att deras tankar och idéer kommer vara guld värda!

 

Anders Korsvall

Anders Korsvall. VD & grundare, SiteVision AB

Anders är VD och en av grundarna till SiteVision AB som utvecklar ett användarvänligt verktyg för webpublicering (CMS) och sociala intranät. Sitevision är sedan många år ett av Sveriges ledande CMS-verktyg och Anders har varit med på hela resan. Hans erfarenheter från alla aspekter av företagsbyggande kommer vara till stor hjälp för oss!

 

Vanessa Meyer. Marknadschef, Load Impact

Vanessa ansvarar för marknadsföring på Load Impact som utvecklar mjukvara för prestandatester av webbtjänster. Vanessa har lång erfarenhet inom digital marknadsföring som vi ser fram emot att få ta del av! Vanessa var tidigare globalt ansvarig för markandsföring mot företag hos presentkortappen Wrapp.

 

Fredrik Aldegren. Ansvarig för försäljning & affärsutveckling, Ayond

Fredrik är en tidigare kollega som för tre år sedan var med och startade den digitala byrån Ayond som idag har 20 anställda. Ayond arbetar även med nya innovationer med målsättningen är att dessa ska växa till egna bolag. Ett exempel är scorx.org, en tjänst som säljer digitala noter till körförbund i Sverige.

 

Johan Crona. Investment Manager, Almi Invest.

Johan arbetar till vardags med investeringar för riskkapitalbolaget Almi Invest. Fokus ligger på bolag i tidiga skeden, särskilt inom området digitala affärer, Enterprise Tech och SaaS-bolag. Johan har också grundat nätverket Stockholm SaaS and Online Businesses för att dela erfarenhter när det kommer till att driva bolag som likt Kundo arbetar med att leverera mjukvara som tjänst.